Leaderinsatser med koppling till Vättern i framtiden

Nyligen bjöd Leader Vättern in Leaderområdena runt Vättern till en träff i Granvik för att diskutera möjligheter till fortsatta satsningar i Vättern nu när Leader Vättern avvecklas. Träffen mynnade ut i att Leaderområdena runt Vättern bildar ett nätverk för att kunna hantera inkomna projektförslag rörande Vättern. Mycket positivt tycker vi i Leader Vättern! Har du […]