Leaderinsatser med koppling till Vättern i framtiden

Nyligen bjöd Leader Vättern in Leaderområdena runt Vättern till en träff i Granvik för att diskutera möjligheter till fortsatta satsningar i Vättern nu när Leader Vättern avvecklas. Träffen mynnade ut i att Leaderområdena runt Vättern bildar ett nätverk för att kunna hantera inkomna projektförslag rörande Vättern. Mycket positivt tycker vi i Leader Vättern!

Har du en projektidé eller är du intresserad av att söka stöd för en satsning med koppling till Vättern? Då kan du vända dig till någon av leaderområdena runt sjön:

Leader Mellansjölandet

Leader Folkungaland

Leader Västra Småland

Leader Östra Skaraborg

Leader Västra Skaraborg

Satsningar som rör yrkesfisket kan vanligtvis finansieras av det svenska havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet. Läs mer om programmet här.