Inventering av större rovmärla i Vättern

Artbestämning av märlkräfta.

I början på året påträffades den invasiva arten större rovmärla (Dikerogammarus villosus) i Vättern. Arten är en ”värstingsart” och det är extremt olyckligt att den nu finns i Vättern.