Höstutsättning av lax i Vättern

Under slutet på september månad genomfördes höstens utsättning av lax. Sportfiskarna som ansvarar för laxutsättningarna meddelar att det vid tillfället sattes ut totalt 14 000 laxsmolt av Gullspångsstam.