Höstutsättning av lax i Vättern

Under slutet på september månad genomfördes höstens utsättning av lax. Sportfiskarna som ansvarar för laxutsättningarna meddelar att det vid tillfället sattes ut totalt 14 000 laxsmolt av Gullspångsstam.

Tillsammans med vårens utsättning har sammanlagt 20 000 laxsmolt utplanterats i Vättern under 2023. Utsättningsmaterialet har, liksom de senaste åren, visat på hög kvalitet vilket borgar för ett fortsatt fantastisk laxfiske i Vättern både från land och vid trolling.

Läs mer om höstens laxutsättning på Sportfiskarnas hemsida: Nu simmar 20 000 nya laxar i Vättern – Nyheter & aktuellt | Sportfiskarna.

Vill du veta mer om laxutsättningarna i Vättern hittas mer information via följande länk: Lax – Vättern (vattern.org)

Märkt lax

Just nu pågår omfattande märkningsförsök i Vättern. Arbetet sker i samverkan mellan Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och länsstyrelserna runt Vättern. Flera arter ingår studien såsom röding, öring, harr, och gädda. Inom ramen för projektet har även cirka 150 laxar märkts samtidigt som ytterligare lax planeras att märkas under höst/vinter. Skulle du fånga en märkt fisk är det viktigt att kontakt tas med antingen SLU eller Länsstyrelsen i Jönköpings län enligt nedan.

SLU: daniel.palm@slu.se, Länsstyrelsen i Jönköpings län: jonkoping@lansstyrelsen.se

Du kan läsa mer om studien via följande länkar: Vart finns fisken? – Vättern (vattern.org) och Hydroakustiska undersökningar av fisk – Vättern (vattern.org)