Besöksmål Vätterbäckar

[:sv]Projektet Besöksmål Vätterbäckar bedrivs sedan 2008 med syfte att öka allmänhetens intresse och kunskap om de unika Vätterbäckarna.

Särskilt fokus ligger på att informera om genomförda fiskevårdsåtgärder, men även Vätterbäckarnas kulturhistoria och övriga naturvärden lyfts fram i projektet. Vid flera av fiskevårdsåtgärderna finns skyltar uppsatta på vilka man kan läsa om vad som gjorts och om det finns någon intressant kulturhistoria kopplad till platsen.

Landskapsbilden runt Vättern är mycket varierande och bäckarna längs sjöns sydvästra strand rinner ofta nedskurna i raviner omgärdade av ymnig lövskog.

Vätterbäckarna har höga värden och många utgör viktiga reproduktionsområden för Vätterns bestånd av öring, harr och flodnejonöga. Det finns även en rik kulturhistoria kopplad till Vätterbäckarna eftersom fisket och vattnets kraft förr var mycket viktiga resurser för människan.

Besöksmål Vätterbäckar är ett samverkansprojekt mellan Länsstyrelsen i Jönköpings län, Jönköpings kommun, Jönköpings läns museum, Habo kommun, Hjo kommun, Hökensås Sportfiske, Bankeryd och Habo sportfiskeklubbar, Svenska Naturskyddsföreningen i Habo, Tabergsåns hembygdsförening samt Tabergsåns och Hjoåns fiskevårdsområdesföreningar.[:]