Natur runt Vättern

[:sv]Det finns mycket att uppleva om/i naturen runt Vättern. För att ta del av naturbaserade aktiviteter presenterar vi nedan ett par exempel på ställen där Du kan hämta inspiration och underlag ifrån:

Naturkartan

En kartbaserad besöksguide till naturbaserad upplevelse som kan laddas ned som app och tas med ut. Två kommuner runt Vättern deltar:

Motala kommun

Jönköpings kommun

kajak-i-skymning

 

Besöksmål Vätternbäckar:

Projektet Besöksmål Vätterbäckar bedrivs sedan 2008 med syfte att öka allmänhetens intresse och kunskap om de unika Vätterbäckarna. Särskilt fokus ligger på att informera om genomförda fiskevårdsåtgärder, men även Vätterbäckarnas kulturhistoria och övriga naturvärden lyfts fram i projektet. Vid flera av fiskevårdsåtgärderna finns skyltar uppsatta på vilka man kan läsa om vad som gjorts och om det finns någon intressant kulturhistoria kopplad till platsen.[:]