Fakta 1: Harrens tillväxt i Vättern

Beståndet av harr i Vättern har med stor sannolikhet minskat kraftigt på senare år.
Framsida

Tillväxten tycktes variera mellan de undersökta tidsperioderna. Särskilt den sista perioden (2009–2012) avvek med en väsentligt större variation i tillväxt och en lägre storlek vid åldrarna två och tre år. Harren tycktes ha snabbast tillväxt under perioden 1964–1966.