Fakta 1: Kort redovisning av lekfiskräkningen i Vätterns tillflöden våren 2020

Övervakningen genomförs av frivilliga personer på ideell basis under ledning av Länsstyrelsen i Jönköpings län
Framsida

Övervakningen genomförs av frivilliga personer på ideell basis under ledning av Länsstyrelsen i Jönköpings län.