Fakta 1: Sammanställning av resultat från standardiseringsförsök av flugutterfiske 2015

Hösten 2009 genomfördes de första försöken med att standardisera drag med flugutter som en övervakningsmetod för harr i Vättern (Nilsson, 2010). Under perioden 2010-2015 har datainsamlingen fortsatt (Nilsson, 2012, Nilsson, 2013, Nilsson 2014 och Nilsson, 2015).
Framsida

Det saknas dessvärre fortfarande tillräckligt med underlag för att utvärdera metodens lämplighet. Dock utmynnade diskussionerna vid uppstartsmötet i mitten av mars 2015 i ett flertal slutsatser som förväntas bidra till en utökad standardisering