Fakta 10: Rosthyttan Åmmeberg

Inom ramen för riskbedömningen och åtgärdsutredningen ingår bland annat att värdera behovet att minska tillförseln av metaller till miljön från de aktuella massorna, samt bedöma konsekvenserna av detta.
Framsida

I rapporten förs en diskussion om vad som kan vara orsaken till detta och vad som förmodligen kommer att hända vid en minskad tillförsel av zink och kadmium till fjärden i form av såväl positiva som negativa konsekvenser.