Fakta 2 2012: Utvärdering av biologiska data från Vänern, Vättern och Mälaren

Enkätsvaren för att bedöma metod-, utförar-och materialskiften har i några fall avseende vissa parametrar, varit relativt bristfälliga.
Framsida

De två metodskiften motverkar varandra helt eller delvis är det mindre troligt att metodbytet har orsakat trendbrottet.