Fakta 2 : Digitalisering av pegeldiagram av vattenstånd i Vättern 1910

Den hydrologiska tjänsten i Sverige sköts idag av Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI. De tidigaste mätningarna på föregångaren Hydrografiska byrån togs av lokala arbetare med hjälp av manuell avläsning på pegel.
Framsida

Vattenståndets fluktuation visar den sammanlagda effekten av de faktorer som verkar på vattenytan. Faktorerna kan ha olika cykler eller perioder. En variansanalys utförs för att studera betydelsen av en 0-3 timmars period på vattenståndet..