Fakta 2 : Hydroakustisk undersökning vintertid av djuplekande sik i Vättern

Två viktiga faktorer för att utveckla ett fiske på lång sikt är att minimera bifångsten av undermåliga storlekar och oönskade arter samt att maximera fångsten av den önskade målarten inom önskade storleksintervall.
Framsida

Att använda mobil hydro-akustisk utrustning i samarbete med lokala fiskare bedöms vara en kostnadseffektiv och intressant metod för att identifiera ansamlingar av lekande djupsik samt för att öka kunskapen om fiskens rumsliga fördelning vintertid, en tid på året då undersökningar normalt aldrig genomförs