Fakta 2: Sammanställning av resultat från standardiseringsförsök av flugutterfiske 2012

Hösten 2009 genomfördes de första försöken med att standardisera drag med flugutter som en övervakningsmetod för harr i Vättern (Nilsson, 2010). Under perioden 2010–2012 har datainsamlingen fortsatt.
Framsida

Eftersom det fortfarande inte finns tillräckligt med underlag för att standardisera utrustningen och genomförandet ytterligare föreslås att datainsamlingen fortgår även under åren 2013 och 2014.