Fakta 3: Oligochaeter som miljöindikator i Vättern i ett hundraårigt perspektiv

Vad visar oligochaetanalyserna i stort om den sentida utvecklingen i sjön? De visar entydigt att Vättern i huvudsak är en klart oligotrof sjö och visar i det hänseendet likheter med Vänern.
Framsida

De mest pålitliga oligotrofiindikatorerna bland oligochaeterna såsom S. ferox, S. heringianus och P. barbatus, finns i princip överallt och dominerar i sjöns profundal.l.