Fakta 3: Redovisning av lekfiskräkningen i Vätterns tillflöden våren 2017

Mycket talar således för att det inte har skedde någon påtaglig förändring i antalet lekande individer i de av Vätterns tillflöden som utnyttjas av harren för sin reproduktion våren 2017 i förhållande till de närmast föregående åren
Framsida

Resultaten från våren 2017 var svårtolkade, vilket troligen delvis berodde på de redan tidigare nämnda förhållandena i vattendragen och Vättern