Fakta 3: Sammanställning av resultat från standardiseringsförsök av flugutterfiske 2013

Vid provfiskena har utrustning, fiskets bedrivande, fiskeområde, fångst, samt temperatur och väderförhållanden dokumenterats.
Framsida

Eftersom det fortfarande inte finns tillräckligt med underlag för att standardisera utrustningen och genomförandet ytterligare föreslås att datainsamlingen fortgår även under 2014.