Fakta 4 : Glacialrelikta kräftdjur i Vänern och Vättern 2014

I Sverige har sedan länge de glacialrelikta kräftdjuren omfattat sex arter, nämligen Gammaracanthus lacustris (Relictacanthus lacustris), Limnocalanus macrurus, Monoporeia affinis (Pontoporeia affinis), Mysis relicta s.l., Pallasea quadrispinosa och Saduria entomon (Mesidothea entomon). De enda sjöar i Sverige där alla de nämnda sex arterna påträffats är Vänern och Vättern.
Framsida

En undersökning av längdfördelningen hos M. relicta s.l. visade att ettåriga livscykler sannolikt dominerade i såväl Vänern som Vättern, däremot tycktes det finnas en skillnad mellan sjöarna vad gäller fortplantningstider. I båda sjöarna verkade fortplantning ske under vintern medan sommarfortplantning dessutom noterades i Vänern.