Fakta 4: Provfiske efter leksik i Vättern

Under perioden 2009-11-24 till 2009-12-10 genomförde personal från Länsstyrelsen i Jönköpings län ett riktat nätprovfiske efter lekande sik på strandnära lokaler.
Framsida

Kommer liknande undersökning att företas i framtiden behöver provfiskemetodiken förfinas. Detta innebär mer i detalj att projektets omfattning bör trappas upp så att näten kan fiska över natt på förmodade lekplatser samtidigt som andra typer av nät bör övervägas.