Fakta 5:  Kort redovisning av romtäckt, odling och återintroduktion av harr 2013

Våren 2013 genomfördes en romtäckt på harr i Hjoån, ett tillflöde till Vättern.
Framsida

Återintroduktionsutsättningarna föreslås fortsätta ytterligare två år och kommer att följas upp genom lekfiskräkning.