Fakta 5: Provfiske efter flodnejonöga i Vätterns tillflöden 2013

Under våren 2013 har en inventering av flodnejonöga utförts i fyra Vätternbäckar; Hornån, Hökesån, Knipån och Svedån. Syftet med inventeringen var att undersöka om åtgärder i vattendragen som ska gynna fiskvandring även har gynnat flodnejonöga.
Framsida

Vattendragen fiskades med nettingfällor mellan 17 april och 27 maj 2013 och gav 124 flodnejonögon. Fångsten var totalt sett liten och inga flodnejonögon fångades ovan något vandringshinder i något av vattendragen.