Fakta 6: Makrofyteri i Vättern 2015-2017

Följande rapport redovisar en makrofytinventering genomförd i Vättern 2015 - 2017. Undersökningen är gjord i 16 geografiskt avgränsade delområden i Vättern (fem delområden per år plus Kråksviken som görs varje år), framförallt för att övervaka dessa områden med avseende på eventuella förändringar av makrofytsamhället men också för att hitta lämpliga framtida miljöövervakningsområden.
Framsida

Detta innebär att det hittills identifierats 23 delområden i Vättern som kan anses varar lämpliga för miljöövervakning avseende makrofyter.