Fakta 6: Redovisning av lekfiskräkningen i Vätterns tillflöden våren 2015

Harrleken startade återigen rekordtidigt våren 2015 och redan den 12:e mars noterades de första harrarna i Hjoån.
Framsida

Trots att färre harrar observerades våren 2015 jämfört med våren 2014 är trenden över tid (2005-2015) fortsatt positiv sett till medelvärdet för de normerade värdena för det maximala antalet harrar som har observerats i de elva av Vätterns tillflöden som har besökts minst nio gånger under de senaste elva åren och där harr observerats minst sex år i respektive vattendrag