Fakta 7: Insjöfåglar – utvärdering av det gemensamma delprogrammet

I denna rapport presenteras en samlad utvärdering av de resultat som hittills insamlats inom GDP Insjöfåglar.
Framsida

Rapporten avslutas med en diskussion och några konkreta förslag till hur man kan arbeta vidare med programmet beroende på vad man vill uppnå med fortsatta inventeringar av de stora sjöarnas fågelskär.