Fakta 7: Uppföljning av genomförd biotopvård riktad mot harr i två av Vätterns tillflöden

Det faktum att endast ett fåtal lekande harrar har observerats i samband med lekfiskräkningarna de senaste åren gör att effekterna av de genomförda åtgärderna i denna förstudie blir svårbedömda.
Framsida

Förmodligen skulle åtgärderna gett bättre och tydligare effekt om de hade genomförts tio år tidigare då det fortfarande var förhållandevis mycket harr uppe och lekte i vattendragen.