Fakta 8: Sammanställning av resultat från standardiseringsförsök av flugutterfiske 2009 – 2011

Hösten 2009 genomfördes de första försöken med att standardisera drag med flugutter som en övervakningsmetod för harr i Vättern (Nilsson, 2010).
Framsida

Eftersom det fortfarande inte finns tillräckligt med underlag för att standardisera utrustningen och genomförandet föreslås att datainsamlingen fortgår även under åren 2012- 2014.