Fakta 9: Vegetationsundersökning i Vättern 2011

Följande rapport redovisar en makrofytinventering genomförd i Vättern 2011.
Framsida

Lämpliga lokaler för miljöövervakning är Kråksviken, Kärrafjärden, Norrviken, Duvfjärden, Motalaviken, Hammarsundet och Vadstenaviken.