Fakta7: Asp i Vättermynnande vattendrag?

Sveriges största inhemska karpfisk, aspen (Leuciscus aspius), är upptagen i den senaste Röd-listan som Nära hotad (NT, ArtDatabanken 2015).
Framsida

Aspen har ett begränsat utbredningsområde i Vänern med Göta älv, Mälaren-Hjälmaren, Motala ström med Roxen och Svartån samt ett antal sjöar i anslutning till alla dessa vatten. Dessutom förekommer mindre bestånd i Dalälven och Emån..