Abborre

Illustration: ©Linda Nyman/ArtDatabanken SLU.

  • Svenskt sportfiskerekord hittar du här!

I Vättern finns relativt gott om abborre. Den förekommer i hela sjön, men förekommer kanske talrikast i norra Vätterns skärgård och i områden i sjön med lite grundare vatten. Runt öar och grund brukar det ofta gå att finna abborre. Vattnen utanför exempelvis Motala/Vadstena brukar vara bra, likaså områdena vid Medevi, Röknaöarna och de steniga bottnarna vid norra spetsen av Visingsö. I södra änden av sjön går det även att ha bra fiske t. ex. vid Rosenlundsbankarna eller utanför Fingalshamn.

Abborren är en populär sportfisk och gör sig mycket bra på tallriken (foto: Daniel Rydberg).

Abborren i Vättern håller fin medelvikt, ca 3-4 hg. Överraskningar med exemplar upp mot kilot och däröver förekommer! Jiggfiske brukar ge bra fångster. Såväl sommar som vinter fångas mycket abborre vid traditionellt pimpelfiske. Vintertid kan en liten mormyska apterad på en 10-20 cm lång tafs under en vanlig vertikalpirk vara outstanding! Prova även med en röd lyskrok som upphängare ovanför pirken.

Vidare läsning

Fisksamhället i Vättern

Äta fisk ifrån Vättern?