Signalkräfta

Signalkräftan föredrar hårdbotten så vid kräftfiske är hårdbottenstruktur eftertraktat. Om en kräfta fångas i ett område kan det vara värt att lägga fler burar i närheten eftersom kräftor sällan lever ensamma. Signalkräftor är växelvarma och aktiviteten ökar därmed om omgivningen är varm, därför kan det vara lämpligt att leta efter områden som ligger grundare än språngskiktet vid kräftfiske. I Vättern innebär det ned till cirka 20 meter.

En mängd olika beten fungerar, dock brukar fisk som mört, brax, sutare och lake vara att föredra. Betet kan placeras direkt i buren eller i en behållare som skyddar betet mot att alltför snabbt ätas upp av kräftorna. Ett alternativ till fisk som bete till kräftfiske är pellets som läggs i behållare. Det finns pellets avsedda för just kräftfiske men även av pellets av andra slag funkar. Fördelen med pellets är att de är torra och därmed mer lätthanterliga än fisk samtidigt som risken för spridning av smittor minimeras. Läs igenom och ta del av regler kring kräftfisket på Vättern innan påbörjat fiske, dessa finns här