Kräftfiske på kommunalt vatten

Vissa kommuner runt Vättern upplåter sina vatten till allmänt kräftfiske. Dessa vatten är enskilda och det är därför kommunerna som avgör huruvida kräftfiske får bedrivas och i sådana fall när.

Nedan återfinns länkar till kommuner som upplåter kräftfiske på sina vatten under vissa perioder:

Jönköpings kommun

Hjo kommun