Braxen (Abramis brama)

Allmänt

Vättern är inte någon idealisk braxensjö, då arten gynnas av grundare och vegetationsrikare miljöer i kombination med en högre vattentemperatur. Braxen uppehåller sig vanligen nära botten i vegetationsrika vikar med dybottnar. Födan består av maskar, larver etc. som den suger in tillsammans med bottensedimenten. Vintertid kan braxnarna samla sig i stora stim på djupare vatten och där förhålla sig mycket passiva. Braxen leker under våren-försommaren och kan då även simma upp i stora mängder i tillrinnande vattendrag. Braxenlek uppges förekomma i bl.a. Alsen. Braxen var förr en vanlig fisk i hushållet, men utnyttjas inte i samma utsträckning längre. Arten är idag ett uppskattat bete vid kräftfiske.

Braxens max vikt närmare 10 kg.

Beståndsstatus i Vättern

Beståndsstatus för braxen bedöms som god. Arten föredrar grundare och vegetationsrikare miljöer i kombination med en högre vattentemperatur och förekommer  därför främst i norra Vättern samt i Munksjön/Rocksjön vilka även utgör reproduktionsområden. Vuxen braxen påträffas emellertid ute i Vättern även i de södra delarna där yrkesfisket ibland kan få avsevärda fångster på grunt vatten.

Vidare läsning:

Artdatabanken
Resursöversikt – Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2018

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.