Braxen (Abramis brama)

Illustration: ©Linda Nyman/ArtDatabanken SLU.

Allmänt

Braxen är en art som gynnas av grunda och vegetationsrika miljöer i kombination med en hög vattentemperatur. Braxen uppehåller sig vanligen nära botten i vegetationsrika vikar med dybottnar. Födan består av maskar, larver etc. som den suger in tillsammans med bottensedimenten. Vintertid kan braxnarna samla sig i stora stim på djupare vatten och där förhålla sig mycket passiva. Braxen leker under våren-försommaren och kan då även simma upp i stora mängder i tillrinnande vattendrag.

Braxens max vikt kan uppgå till närmare 10 kg.

Beståndsstatus i Vättern

Vättern är till följd av de naturliga förutsättningarna inte någon idealisk braxensjö. Arten föredrar grundare och vegetationsrikare miljöer i kombination med en högre vattentemperatur och förekommer därför främst i norra Vättern såsom i Alsen men också i Munksjön/Rocksjön i sjöns södra delar vilka även utgör reproduktionsområden. Vuxen braxen påträffas emellertid ute i Vättern även i de södra delarna där yrkesfisket ibland kan få avsevärda fångster på grunt vatten. Braxen var förr en vanlig fisk i hushållet, men utnyttjas inte i samma utsträckning längre. Arten är idag ett uppskattat bete vid kräftfiske.

Vill du veta mer?

Artfakta braxen – Artdatabanken

Resursöversikt – Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2021

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.