Lake (Lota lota)

Särskild status: Hotklassad som nära hotad.

Allmänt

Laken är en bottenlevande fisk som trivs i kalla och djupa sjöar med ett klart vatten vilket gör att den trivs mycket bra i Vättern. Laken är väl spridd i Sveriges vatten, men bestånden har minskat i många vatten vilket lett till att arten idag betraktas som nära hotad (NT i rödlistan 2015). Sannolikt påverkas laken negativt av ökad temperatur, brunare vatten samt övergödning. Laken är ganska storvuxen och kan bli över en meter lång och väga närmare 10 kg. Även i Vättern finns stora exemplar även om fisk på 0,5 – 1 kg dominerar. Laken är en potentiell födokonkurrent och predator vilket gör att man kan förmoda att den till viss del påverkar rödingen eftersom båda arterna tidvis uppehåller sig i samma områden. Stapelföda för yngre lakar utgörs av mindre kräftdjur medan större lakar i huvudsak äter den fisk de kommer åt, i huvudsak nors och siklöja. Signalkräfta i olika storlek torde ätas av lake i hela storleksregistret.

Namnet lake kommer av ett germanskt ord som betyder ”den slemmiga”. Den marmorerade färgteckningen och den långa skäggtömmen på underkäken gör att den skiljer sig från våra övriga sötvattenarter och blir lätt att känna igen. Leken sker under december – mars, över sand, sten eller grusbotten.

Mest aktiv är laken under dygnets mörkare timmar. Den kan utan problem vistas på stora djup. Man skiljer på två olika former av lake i Vättern; sten- resp. djuplake. Den senare leker enligt uppgift på djup över 50 m, medan stenlaken leker utmed stränderna eller i tillrinnande vattendrag.

Status i Vättern

Lakbeståndets status bedöms som god. Fångsterna i provfisken har ökat under senare år även om fångsterna varierat, se diagram. Fångsterna i yrkesfisket har ökat kraftigt de senaste åren. Vid yrkesmässigt fiske med nät erhålls lake som bifångst. Dessutom har yrkesfisket under senare år börjat fiska riktat efter lake med lakstrutar.

TV: Fördelning mellan fångst av lake från yrkesfisket respektive fritidsfisket 2000, 2003, 2010 och 2015. För tidigare åren hittades ingen data för fritidsfiskets fångster. TH: Uttaget (ton) från yrkesfisket och fritidsfisket för lake 2000-2015.
Diagram till vänster: Fördelning mellan fångst av lake från yrkesfisket respektive fritidsfisket 2000, 2003, 2010 och 2015. För tidigare åren hittades ingen data för fritidsfiskets fångster. Diagram till höger: Uttaget (ton) från yrkesfisket och fritidsfisket för lake 2000-2015.

Fångst av lake per per ansträngning (kg/km nät) i provfiske 2005-2017.

Vidare läsning

Artfakta lake – Artdatabanken
Förvaltningsplan för fisk- och fiske i Vättern 2017-2022 – Lake
Fisketips – Lake
Resursöversikt – Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2018

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.