Lake (Lota lota)

Illustration: ©Linda Nyman/ArtDatabanken SLU

Allmänt

Laken är en bottenlevande fisk som trivs i kalla och djupa sjöar med ett klart vatten vilket gör att den trivs mycket bra i Vättern. Laken är väl spridd i Sveriges vatten, men bestånden har minskat i många vatten vilket lett till att arten idag betraktas som sårbar (VU i rödlistan 2020). Sannolikt påverkas laken negativt av ökad temperatur, brunare vatten samt övergödning. Laken är ganska storvuxen och kan bli över en meter lång och väga närmare 10 kg.  Stapelföda för yngre lakar utgörs av mindre kräftdjur medan större lakar i huvudsak äter den fisk de kommer åt, i huvudsak nors och siklöja. Signalkräfta i olika storlek torde ätas av lake i hela storleksregistret.

Namnet lake kommer av ett germanskt ord som betyder ”den slemmiga”. Den marmorerade färgteckningen och den långa skäggtömmen på underkäken gör att den skiljer sig från våra övriga sötvattensarter och blir lätt att känna igen. Leken sker under december – mars, över sand, sten eller grusbotten. Mest aktiv är laken under dygnets mörkare timmar. Den kan utan problem vistas på stora djup.

Laken i Vättern

Lakbeståndets status i Vättern bedöms som god. Fångsterna i provfisken har ökat markant under senare år. Fångsterna i yrkesfisket har ökat kraftigt de senaste åren. Vid yrkesmässigt fiske med nät erhålls lake som bifångst. Dessutom har yrkesfisket under senare år börjat fiska riktat efter lake med lakstrutar.

I Vättern finns stora exemplar av fisken även om fisk på 0,5 – 1 kg dominerar. Man skiljer på två olika former av lake i Vättern; sten- resp. djuplake. Den senare leker enligt uppgift på djup över 50 m, medan stenlaken leker utmed stränderna eller i tillrinnande vattendrag.

Det här visste du inte om laken

  • Levern är ovanligt stor (som om din lever vore lika stort som ditt ben) och har höga halter av Vitamin A och D.
  • Populär matfisk förr där just levern var eftertraktad. Fisken var hett efterfrågad av franska kockar och Rysslands tsarer. Franska husfruar sades sälja sin själ för att få tag på lever från lake.
  • Laken leker i slutet av vintern vilket är unikt, de måste spara energireserver under vintern för att kunna leka i slutet.
  • I en bok från 1590 står det att lake var så vanligt i England att man matade grisar med dom. Detta är dock ej bekräftat.
  • Kallas även The Lawyer Fish (tack vare sitt ”skägg”) i England.
  • Laken är omskriven av Anton Schekov i berättelsen The Burbot och även som en maträtt för kungligheter i Tolstoy’s Anna Karenia.
  • Finns en låt som heter Burbots revenge av Kalmah
  • Lake passar att ha till fish and chips
  • Kallades i England för ”Poor man lobster”
  • Laken är en glupsk fisk. Det finns rapporter om lake som ätit fåglar, ormar och grodor.

Vidare läsning

Artfakta lake – Artdatabanken

Resursöversikt  – Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2021
Förvaltningsplan för fisk- och fiske i Vättern 2017-2022 – Lake
Fisketips – Lake