Sutare (Tinca tinca)

Illustration: ©Linda Nyman/ArtDatabanken SLU.

Allmänt

Sutare är en gul-grön-brun karpfisk som kan nå vikter bort mot 4 kg. Den trivs i grunda och utpräglat näringsrika sjöar med en riklig vegetation. Arten föredrar gyttjiga bottnar med en tät vegetation och ett grumligt vatten, vilket gör att sutaren lätt blir underrepresenterad vid provfisken. Vättern är väldigt kall, näringsfattig och har få miljöer som passar sutaren. Arten har därför en mycket sparsam förekomst i Vättern där den endast påträffas i skyddade vikar med vegetation i norra delen av sjön. Sutaren var förr en uppskattad matfisk men idag ske i princip inget fiske efter arten.

Beståndsstatus i Vättern

Beståndsstatus för sutare bedöms som okänd men ett litet bestånd förekommer.

Vidare läsning:

Artdatabanken
Resursöversikt – Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2018