Säkerhet

Vättern är en sjö som snabbt kan ändra karaktär efter väder och vind. Starka strömmar råder och sjön kan ändras från stiltje till att gå ”krabb”. Dessutom används delar av Vättern såsom riskområden för skjutfälten kring Karlsborgsområdet. Nedan finner du några länkar du bör ha koll på för informera dig om ”säkerhet” på Vättern.

  kajaker    

Sjöräddningssällskapet (SSRS)

I Vättern finns två sjöräddningsstationer som drivs av den frivilliga organisationen SSRS: Vadstena-Motala och Visingsö. Dessutom finns två miljöräddningssläp på både stationerna. Vätternvårdsförbundet är ständig medlem i SSRS.  Här finner du information om Sjöräddningssällskapet. Vid nödläge – Ring alltid 112!

ssrs

Riskområden

I norra Vättern finns ett antal områden ute på sjön som utgör riskområden för skjutningar. I de flesta fall skjuts det mot blinderingar dvs skotten hamnar på marken/skydden men då det inte kan uteslutas samt då lagkrav för skjutfält kräver stor överskådlig yta att bevaka nyttjas Vättern såsom riskområde. I något fall används dock Vättern som uteslutande målområde t ex flygskjutmålet Hammaren samt vid skjutningar där inmätning av skjutbana etc görs. Det är flera aktörer som involverade: Försvarsmakten, FMV Provplats Karlsborg samt Nammo Vanäsverken AB. Information om riskområdens ianspråktagande samt kontaktinformation finns på FMV’s hemsida.

riskomraden

Skjutfria perioder

Ett antal givna dagar beslutas vara sk ”skjutfria dagar”, se FMVs hemsida. Endast i undantagsfall kan aktivitet äga rum vilket i så fall annonseras på FMV hemsida.

imgp0323