Förhöjda halter av PFOS i röding från Vättern

Länsstyrelserna runt Vättern går idag ut med information om förhöjda halter PFOS i röding från Vättern. Vid provtagning av röding i Vättern konstaterade Länsstyrelserna runt sjön förhöjda halter av PFOS. Det finns idag inget gränsvärde för hur mycket PFOS som får finnas i fisk som livsmedel. Rekommendationen är dock att inte äta fisk med förhöjda PFOS-halter för ofta.

De senaste mätningarna av PFOS i röding gjordes under 2021 med fisk som samlats in under 2020 från fyra olika platser i sjön. PFOS-halten var mellan 8,44 och 41,6 ng/g (medel: 17,6 ng/g), totalt ingick 23 individer.

Innebär de förhöjda halterna i röding någon risk?

Fisk är en stor källa till att PFAS finns i vår mat och därför bör man inte äta fisk med förhöjda PFAS-halter för ofta. Eftersom det inte finns något EU- livsmedelsgränsvärde för fisk har Livsmedelsverket inte heller fastställt något kostråd för fisk när det gäller förhöjda PFAS-halter. Att äta fisk är samtidigt en viktig källa till näringsämnen. Kommissionen har därför beställt en risk- och nyttovärdering av fisk från EFSA. När denna värdering är klar kommer mer specifika kostråd att kunna ges från Livsmedelsverket.

– Störst risk att få i sig för mycket PFOS är sportfiskare med familjer som kanske äter lite mer vätterröding än andra, säger länsfiskekonsulent Fredrik Larsson.

För PFAS-ämnet PFOS finns ännu inget fastställt livsmedelsgränsvärde för fisk. Ett sådant gränsvärde väntas tas fram av EU tidigast år 2023. Därefter kommer det att införas begränsningar av försäljning av fisk med halter som överstiger det gränsvärdet. Det finns idag dock ett av EFSA (European Food Safety Authority) fastställt hälsobaserat riktvärde för intag om 4,4 ng/kg kroppsvikt och vecka för summan av fyra PFAS-ämnen (PFOS, PFOA, PFHxS och PFNA) som gäller för alla. Många i den europeiska befolkningen har en exponering över detta värde.

Frågor & svar och mer om PFAS i fisk från Vättern på Länsstyrelsens hemsida.

Mer information

Om PFAS i Vättern

Hantering av PFAS i egenfångad fisk (Livsmedelsverket)

Mer om PFAS (Livsmedelsverket)

Mer om PFAS (Kemikalieinspektionen)