Hydroakustiska undersökningar av fisk – vad gör jag om jag fångat en fisk med en sändare?

Just nu pågår ett stort projekt i Vättern för att samla in information om olika fiskarters beteende och rörelsemönster. Rödingen står i fokus, men även arter som harr, lax, öring och gädda har märkts eller kommer att märkas.

Syftet med undersökningen är främst att undersöka fiskeförbudsområdenas effekt på skydd av rödingen, men även ge kunskap om fiskens beteende och rörelsemönster, mängden fisk, fisketrycket och hur rödingen klarar återutsättning.

Vad gör jag om jag hittar en sändare i magen på en fisk?

Om du fångar och behåller en fisk och hittar en sändare i magen så ska sändaren skickas till SLU (adress till Daniel Palm på SLU nedan). Skicka gärna i ett vadderat kuvert tillsammans med information om fiskens vikt, längd och fångstdatum.

Daniel Palm
Nässjövägen 29
79692 Älvdalen

Som tack kommer du att få en liten gåva, samt återkoppling om fisken du fångat och hur den rört sig.

Mer information om projektet

Hydroakustiska undersökningar av fisk – Vättern (vattern.org)