Kräftfiske i Vättern 2022

Fredagen den 26 augusti klockan 17:00 startar årets kräftfiske för allmänheten på Vättern. Här kan du läsa om vilka regler som gäller för årets kräftfiske.

Från och med 2020 har kräftfiskereglerna ändrats i och med Havs- och vattenmyndighetens nya föreskrifter. Nu är det tre helger som är tillåtna att fiska kräftor för allmänheten varje år och maximalt 60 kräftor får fångas och behållas per fiskare varje dygn. Kräftor får på allmänt vatten, liksom tidigare, endast fångas med kräftbur. Fångst i andra redskap eller vid dykning är förbjudet. Om kräftor fångas som bifångst, t.ex. vid nätfiske, så måste de fångade kräftorna genast återutsättas.

Då kan du fiska kräftor på allmänt vatten utan särskilt tillstånd:

  • 26 augusti kl. 17:00 – 28 augusti kl. 17:00
  • 2 september kl. 17:00 – 4 september kl. 17:00
  • 9 september kl. 17:00 – 11 september kl. 17:00

För mer information om regler och villkor

Läs mer om kräftfiske här

Kontakt