Rapport 10: Undersökning i Vättern och dess tillflöden 1971

Rapporten innehåller inga detaljerade bedömningar av föroreningssituationen i Vättern.
Framssida

I föreliggande rapport redovisas huvudsakligen under 1971 utförda undersökningar.