Rapport 101: Miljögifter i fisk och kräftor

En av delrapporterna har kontrollerat miljögifterna i Vätternkräftor. Kräftorna har ett annat födoval än fisk, äter i princip allt som erbjuds, men kan visa på exponering för bottenlevande organismer. Det förefaller vara samma ”typer” av miljögifter i kräftor som i fisk som visar på förhöjda halter. Det bör kanske betonas att normal konsumtion av såväl fisk som kräftor är ingen hälsorisk – oftast tvärtom!
Framsida rapport 101

Rödingen kan på så sätt (olyckligtvis!) fungera som en indikator för
föroreningssituationen och utvecklingen av olika föroreningar i Vättern. Rödingen
fiskas dessutom mycket, utgör en symbol för hela Vätterns ekosystem och är en
delikatess för oss människor varför det finns ett intresse att följa
miljögiftsutveckling i just röding. På grund av föroreningsinnehållet kontroller
Livsmedelsverket regelbundet miljögifter i röding och har även utfärdat s.k.
kostrekommendationer för hur mycket vätternfisk människan kan äta utan
hälsorisk. Miljömålet för Vättern är att fisk ska kunna ätas utan
kostrekommendationer d v s att miljögiftshalterna ska vara så pass låga.