Rapport 109: Påväxtalger i Vätterns avrinningsområde

Det är inte ovanligt att man i sjöar ser en del ”ludd” på stenar, bryggor, pålar mm. Ofta kanske man inte funderar vidare på detta, men det finns olika anledningar till att man bör ta sig en funderare över ”luddet”. Luddet utgörs oftast av olika s.k. påväxtalger som av en eller annan anledning har fått fäste på just den platsen.
Framsida

Beroende på vilka alger det är, vilken mängd, vilka förhållanden det är mellan olika grupper mm kan man nämligen bedöma vilken vattenkvalitet det är, om det är försurat, övergött eller annan påverkan.).