Rapport 11: Årsredogörelse 1971-72

Kommittén för Vätterns vattenvård påbörjades 1958 sin verksamhet med inriktning på uppföljnings av föroreningssituationen i Vättern och dess till flöden.
Framsida

Undersökningen har utförts i samarbete med Naturvårdverkets Limnologiska Undersökningar.