Rapport 111: Vättern anno 1723

Denna Vätternrapport är ingen vanlig” rapport utan utgörs av nedteckningar av hörsägner, observationer och mätningar i och av Vättern som för trehundra år sedan publicerades. I tre böcker från tidigt 1700-tal beskrivs vad som då var ”nationellt känt” om Vättern, och som förmodligen kan anses vara den nationella vetenskapliga kunskapsnivån om sjön för den tiden. En del av faktan kan vi idag förundras över hur man överhuvudtaget kunde komma till (lätt för oss idag att säga) medan man kan bli lätt imponerad över den nyfikenhet och de ansträngningar man hade på den tiden för påvisa skeenden och teorier.
Framsida till rapport 111

Urban Hjärnes skrift utgörs av dokumentation av vad som hörts och sagts om Vättern d vs den innehåller inte egna fakta och slutsatser, utan i stora delar just hörsägner. Hjärnes skrift innehåller en del av de ”skrönor” som även vi idag känner om Vättern.

.