Rapport 113: Flodnejonöga i Vättern

Flodnejonögat (Lampetra fluviatilis) upptogs på den svenska rödlistan över hotade arter 2005. Därför genomförde Länsstyrelsen i Jönköpings län inventeringar av Vätterns tillflöden under 2006, 2007, 2009 och 2011.
Framsida till rapport 113

Tidigare har man trott att lekvandringen i Vätterns tillflöden inte sker förrän på våren. Inventeringarna visade att flodnejonögat framför allt vandrar upp i vattendragen på våren men även förekommer i Vätterbäckarna under hösten och vintern, vilket inte tidigare var känt. Det är dock troligt att lekvandring under höst och vinter endast sker i de tillflöden som är tillräckligt stora för att övervintring ska vara möjlig..