Rapport 12: Undersökning år 1972 i Vättern och dess tillflöden

Rapporten innehåller inga detaljerade bedömningar av föroreningssituationen i Vättern.
Framsida

I föreliggande rapport redovisas i detalj huvudsakligen under 1972 utförda undersökningar.