Rapport 13: Årsredogörelse 1973

Undersökningen har utförts i samarbete med Naturvårdverkets Limnologiska Undersökningar.
Framsida

Kommittén för Vätterns vattenvård påbörjades 1958 sin verksamhet med inriktning på uppföljnings av föroreningssituationen i Vättern och dess till flöden.