Rapport 138: Glacialrelikta kräftdjur i Mälaren, Vänern och Vättern 2019

titelbild rapport 138

I Sverige har sedan länge de glacialrelikta kräftdjuren omfattat sex arter, nämligen sjösyrsa (Gammaracanthus lacustris), Limnocalanus macrurus, vitmärla (Monoporeia affinis), pungräka (Mysis relicta), taggmärla (Pallaseopsis quadrispinosa) och skorv eller ishavsgråsugga (Saduria entomon). De enda sjöar i Sverige där alla de nämnda sex arterna påträffats är Vänern och Vättern. Senare rön har dock visat att M. relicta i Sverige innefattar de två arterna M. relictas.str. och M. salemaai, som båda har noterats i såväl Vänern och som Vättern, men inte i Mälaren där endast M. relictas.str. har iakttagits. De båda sistnämnda arterna har i denna undersökning behandlats som en art med namnet M. relicta s.l. Gruppen glacialrelikta kräftdjur i Sverige består därför numera av sju arter.
Skattningar av tätheten hos glacialrelikta kräftdjur utfördes med hjälp av vertikalhåvning med stor håv i mörker under kvällstid i slutet av augusti/början av september 2019 i centralt belägna områden i Vänern (vid Lurö), i Vättern (vid Hästholmen) samt i tre fjärdar i Mälaren (Blacken, Görväln och Norra Björkfjärden). I de nämnda undersökningsområdena i Vänern och Vättern gjordes även undersökningar 2011, 2013 – 2018 samt i Mälaren 2015-2018.