Rapport 14: Årsredogörelse 1974

Kommittén för Vätterns vattenvård redovisar härmed föroreningssituationen i Vättern och dess tillflöden.
Framsida

Undersökningen har utförts i samarbete med Naturvårdverkets Limnologiska Undersökningar.