Rapport 141: Läkemedelsrester i fisk från Vänern, Vättern och Mälaren

Framsida rapport 141

Sammanfattning

Rapporten är för tillfället inte tillgänglighetsanpassad. Kontakta oss så hjälper vi dig.